2004

 • MINISTERSTVO VNITRA ČR (Nad Štolou 963/3, Praha 1)

Oprava střechy a fasády domu PČR SSmk Těrlicko ... 1 999 997 Kč

Objekt cizinecké policie - sanace ... 168 556 Kč

 

 • MĚSTSKÁ REALITNÍ AGENTURA s.r.o. (U Lesa 865/3a, Havířov)

Opravy bytů a domů na rámcovou objednávku ... 2 903 545 Kč

 

 • SBD DRUBYD (Náměstí Gagarinovo 625/5, Karviná)

Oprava obytného domu ul. Těreškovové 2268-70 ... 2 901 979 Kč

Revitalizace bytového domu ul. Ve Svahu 787-792 ... 7 000 568 Kč

Zateplení obytného domu na ul. Ve Svahu 793 ... 1 529 581 Kč

Oprava obytného domu na ul. Na Kopci 2156 bl. 433 ... 274 569 Kč

Oprava obytného domu na ul. Borovského bl. 507 ... 312 315 Kč

 

 • STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO HAVÍŘOV (Hornosušská 2, Horní Suchá)

Revitalizace bytového domu ul. Mozartova č 19-23 ... 9 603 832 Kč

Oprava bytového domu ul. Moskevská č 18-20 ... 882 583 Kč

Oprava bytového domu ul. Rošického 685/4 bl. 84c ... 533 793 Kč

Oprava obytného domu ul. Na Nábřeží 117, 119, 11 ... 447 387 Kč

Oprava obytného domu ul. 17. Listopadu 36 ... 445 043 Kč

Oprava vstupu do obytného domu na ul. Kosmonautů 43 ... 501 250 Kč

Oprava střechy obytného domu na ul. Holuba č 2-6 ... 1 529 873 Kč

 

2003

 • MĚSTSKÁ REALITNÍ AGENTURA s.r.o. (U Lesa 865/3a, Havířov)

Opravy bytů a domů na rámcovou objednávku ... 3 280 360 Kč

Úprava vstupu a montáž nového telekomunikačního zařízení na ul. Lípová 17/717 ... 223 099 Kč

Úprava vstupu a montáž nového telekomunikačního zařízení na ul. Dlouhá 17/470 ... 491 078 Kč

 

 • SBD DRUBYD (Náměstí Gagarinovo 625/5, Karviná)

Zateplení a výměna oken bytového domu na ul. Tyršova bl. 523 ... 3 383 035 Kč

Zateplení štítové stěny dr. domu na ul. Na Kopci čp. 2156 bl. 433 ... 157 500 Kč

Zateplení bytového domu na ul. Tyršova bl. 524 ... 1 529 762 Kč

Zateplení štítové stěny dr. domu čp. 2282 bl. 527 na ul. Zahradnická ... 290 900 Kč

Zateplení štítové stěny na ul. Slovenská 2875-80 ... 471 389 Kč

Zateplení obvodových stěn obv. pláště domu, oprava soklu dr. domu na ul. Ve Svahu čp. 793-798 bl. 355 ... 2 634 526 Kč

Zateplení přední strany domu, výměna schodišťových oken na ul. Borovského ... 1 474 588 Kč

Zateplení a výměna oken bytového domu na ul. Tyršova bl. 523 ... 3 383 035 Kč

Zateplení bytového domu na ul. Tyršova bl. 524 ... 1 529 762 Kč

Zateplení přední strany domu, výměna schodišťových oken na ul. Borovského ... 1 659 588 Kč

 

2002

 • Odběratel: Tip-Ex Partner, s.r.o. (Praha 9 - Vysočany)

Rekonstrukce ledové plochy na Zimním stadiónu v Havířově ... 1 350 000 Kč

 

 • Odběratel: FIZE PROFES (Horní Suchá)

Rekonstrukce balkónů na ul. Pavlovova 8 v Havířově ... 1 180 000 Kč

 

 • Odběratel: SBD Havířov (Stavební bytové družstvo Havířov)

Zateplení bytového domu na ul. Mládežnická 10 ... 1 140 000 Kč

Zateplení a rekonstrukce balkónů u bytového domu na ul. Kudeříkova ... 1 140 000 Kč

Rekonstrukce balkónů na ul. Kosmonautů 10 ... 350 000 Kč

 

 • Odběratel: Statutární město Havířov (zastoupeno Městskou realitní agenturou Havířov)

Rekonstrukce bytových jednotek ve městě Havířov ... 2 350 000 Kč

 

 • Odběratel: DRUBYD (Stavební bytové družstvo Karviná)

Zateplení bytového domu na ul. Tyršova 2287-89 ... 1 580 000 Kč

Zateplení bytového domu a rekonstrukce u balkónů na ul. Těreškovova 2258-59 ... 1 100 000 Kč

Zateplení bytového domu na ul. Těreškovova 2279-80 ... 980 000 Kč

Zateplení štítové zdi bytového domu na ul. Tyršova 2277-78 ... 286 000 Kč

 

 • Odběratel: Statutární město Ostrava (zastoupeno CITY realitní agenturou)

Zateplení štítové zdi bytového domu na ul. Českobratrská ... 178 000 Kč

Rekonstrukce balkónů v OV - Porubě ... 168 000 Kč

 

 • Odběratel: Správa majetku OKD (Karviná)

Rekonstrukce bytového domu, výměna dřevěných oken za plastová a oprava fasády ... 486 000 Kč

 

 • Odběratel: Statutární město Ostrava, Městský obvod OV - Jih (zastoupený CITY realitní agenturou)

Oprava sjezdů na ul. Asejevova 6 a Gorochovova 8 ... 110 000 Kč

 

2001

 • Šrotování a míchání krmiv - EVŽEN KOLEČKO (Kozmice 53)

Zpevnění plochy - zámková dlažba, chodníky z betonových tvárnic ... 478 000 Kč

 

 • Tip-Ex Partner, s.r.o. (Praha 9 - Vysočany)

Chladící zařízení pro Zimní stadión v Havířově d.a. stavební práce ... 185 000 Kč

 

 • DRUBYD (Stavební bytové družstvo Karviná)

Zateplení obytných domů (v Karviné-Mizerově), čelní průčelí vč. lodžií (v Karviné-Novém Městě), štítová zeď osmi podlažní budovy (v Karviné Hranicích) ... 2 150 000 Kč

 

 • Společenství vlastníků bytových jednotek č. 212, 325

Oprava 35 ks balkónů na ul. 1. Listopadu v Havířově ... 410 000 Kč

Osazení regulačních a termostatických ventilů na ÚT ve všech bytech ... 190 000 Kč

 

 • KUMAN, spol. s r.o.

Stavební úpravy domu na ul. Divadelní č. 18 v Českém Těšíně ... 925 573 Kč

 

 • Statutární město Ostrava, Městský obvod OV - Jih (zastoupený CITY realitní agenturou)

Oprava venkovního schodiště na ul. Jandova3, oprava sjezdu na ul. Asejevova 12, oprava venkovního schodiště a výměna vstupních dveří na ul. Čujkova 29 ... 192 086 Kč

 

 • OKS a.s. Důl Darkov, odštěpný závod

Oprava a nátěr oken ve správní budově Dolu Darkov, oprava a nátěr oken v hornických koupelnách Dolu Darkov, výměna podlahové krytiny PVC a stavební úpravy ve správní budově úpraven uhlína Dole Darkov ... 978 365 Kč