2011


 • Odběratel : SBD DRUBYD ul. Ciolkovského 625/54, 734 01 Karviná – Ráj

Revitalizace na družst. domě čp. 2817-2826, ul.Divišová, 59.616.368,-Kč
Karviná-Hranice, blok 107

Zateplení a hydroizolace střech na družstevním domě čp. 850-853, 2.766.112,-Kč
ul.Okružní, Karviná - Ráj, blok 002

Rekonstrukce zadních vstupů na domě čp.856-858 ul.Okružní, 377.902,-Kč
Karviná - Ráj, blok 33

Oprava svislé hydroizolace na družstevním domě na ul. Žižková 2800, 674.204,-Kč
Karviná - Hranice, blok 101

Výměna schodišťových oken na družstevním domě 2856-2865, 2.479.762,-Kč
ul. Čsl. Armády, Karviná - Hranice, blok 109

Oprava a zateplení bytového domu, č.p. 2320, 2321, 2322, ul.Borovského, 3.371.243,-Kč
Karviná - Mizerov, blok 507

Rekonstrukce uličního vstupu na družstevním domě čp.785, ul. Ve Svahu, 93.765,-Kč
Karviná - Ráj, blok 357

Rekonstrukce svislých rozvodů vody na bytovém domě čp. 2838-2847, 3.518.293,-Kč
ul.Flemingová, Karviná - Hranice, blok 108

Stavební opravy na domě čp.2284, ul.Tyršová, Karviná - Mizerov, blok 523 374.789,-Kč
Opravy a údržba budov 840.359,-Kč
Odstranění havárií 895.232,-Kč

 

 • Odběratel : Stavební bytové družstvo Třinec ul.1 máje 129, 739 61 Třinec

Revitalizace panelového domu č.p.651-653 na ul.Kopernikové v Třinci 9.020.573,-Kč

 • Odběratel : Městská realitní agentura, U Lesa 865/3a, 736 01 Havířov-Město

Opravy bytů a domů na rámcovou objednávku v Havířově 268.020,-Kč

 • Odběratel : Obec Horní Suchá, Sportovní 3/2 , 735 35 Horní Suchá

Rozšíření sálu a kuchyně Dělnický dům, na ul. Centrum, Horní Suchá 37.325.726,-Kč
Oprava volného bytu č.1 , Těrlická 969 - Horní Suchá 197.104,-Kč

 • Odběratel : Bytové družstvo Lemur, Čajkovského 2031/29, 734 01 Karviná- Mizerov

Revitalizace bytového domu ul.Čajkovského 2029, 2030, 2031, Karviná 11.475.646,-Kč

 • Odběratel : Společenství Gogolová 243, 738 01 Frýdek Místek

Stavební úpravy bytového fondu Gogolová 243, Frýdek Místek 1.972.727,-Kč

 • Odběratel : Společenství pro dům na adrese Sídliště ONV 659/2 , Český Těšín

Zateplení bytového domu sídliště ONV 659/2, Český Těšín 3.220.946,-Kč

 • Odběratel : Bytové družstvo U Lesa 773/28 , 734 01 Karviná

Rekonstrukce bytového domu a hydroizolace – 4.086.837,-Kč
podsyp drenážního potrubí a zásyp hlínou na ul. U Lesa č.p. 773 v Karviné

 • Odběratel : OKD, a.s., Důl Karviná, Čs.armády č.p.1, 735 06 Karviná - Doly

Oprava oplocení závod LAZY 172.266,-Kč bez DPH

 • Odběratel : Společenství Gogolová 6, Havířov

Revitalizace bytového domu Gogolová 926/1, Havířov 2.207.074,-Kč

 • Odběratel : Bytové družstvo u Bernardýnky , Březová 545/2, 734 01 Karviná - Ráj

Revitalizace bytového domu ul.Březová 545/2, 546/4, Karviná - Ráj 7.754.901,-Kč

 • Odběratel : OKD, a.s., Důl Karviná, Čs.armády č.p.1, 735 06 Karviná - Doly

Modernizace laboratoře OKŘJ na závodě Lazy Dolu Karviná 5.658.584,-Kč bez DPH